Baanreglement

Het baanreglement geldt voor het zomerseizoen als er geen andere verenigingsactiviteiten plaats vinden.

• Trainingen worden gegeven op de banen 3 en 4
• Competitiewedstrijden en clubkampioenschappen hebben voorrang op de buitenbanen behalve bij trainingen.
• Jeugdtrainingen hebben voorrang in de hal bij regen.
• Junioren die aan de zondag landelijke competitie meedoen hebben dezelfde rechten als senioren.
• Als baan 4 bezet is i.v.m. seniorentraining, dan mogen junioren gebruik maken van één andere baan.

Baan 1 Baan 2
Maandag t/m donderdag Maandag t/m donderdag
08:00 – 17:00 Gelijke rechten voor iedereen 08:00 – 17:00 Gelijke rechten voor iedereen
17:00 – 20:00 Voorrang senioren 17:00 – 20:00 Voorrang junioren
20:00 – 23:00 Alleen nog senioren 20:00 – 23:00 Alleen nog senioren
Vrijdag t/m zondag Vrijdag t/m zondag
08:00 – 20:00 Gelijke rechten voor iedereen 08:00 – 20:00 Gelijke rechten voor iedereen
17:00 – 20:00 Voorrang senioren 17:00 – 20:00 Voorrang junioren
20:00 – 23:00 Alleen nog senioren 20:00 – 23:00 Alleen nog senioren
Baan 3 Baan 4
Maandag t/m donderdag Maandag t/m donderdag
08:00 – 17:00 Gelijke rechten voor iedereen 08:00 – 17:00 Gelijke rechten voor iedereen
17:00 – 20:00 Voorrang senioren 17:00 – 20:00 Voorrang junioren
20:00 – 23:00 Alleen nog senioren 20:00 – 23:00 Gelijke rechten junioren en senioren
Vrijdag t/m zondag Vrijdag t/m zondag
08:00 – 20:00 Gelijke rechten voor iedereen 08:00 – 20:00 Gelijke rechten voor iedereen
20:00 – 23:00 Alleen nog senioren 20:00 – 23:00 Gelijke rechten junioren B en senioren
Miniveld
Maandag t/m zondag
08:00 – 23:00 Voorrang:
1. junioren A
2. junioren B
3. gebruik oefenmuur

 
Algemene regels:
1. Kleding dient te zijn aangepast aan de tennissport en het dragen van tennisschoenen is verplicht.
2. Na het spelen moet men de banen vegen.
3. Voor verlies, diefstal of beschadiging kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden.
4. Honden dienen aangelijnd te zijn en mogen niet in de kantine of op de banen komen.
5. Bij drukte (wachttijd langer dan 45 minuten) is men verplicht te dubbelen.
6. Doorwisselen (van de ene baan naar de andere baan) mag, maar men moet een pauze van 15 minuten hanteren.
7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
8. Bliksem
Is de tijd tussen bliksem en donder minder dan 9 seconden, dan moeten de banen verlaten worden.
9. Pasjesregeling
  1. Als u gebruik wilt maken van een baan, dan bent u verplicht uw geldig spelerspasje bij u te hebben.
  2. Wilt u een baan reserveren dan dient u uw pasje op de daarvoor bestemde plaats op het tijdbord aan te brengen of te reserveren via het electronisch afhangbord.
  3. Zolang u gebruik maakt van een baan moet uw pasje op het tijdbord aanwezig zijn. Het pasje mag tijdens het spelen niet worden weggenomen om het op een andere baan in te zetten.
  4. Als u gebruik maakt van een baan zonder dat uw pasje op het tijdbord geplaatst is, verspeelt u het recht om van deze baan gebruik te maken.
  5. Als uw pasje op het bord staat, dient u aanwezig te zijn.
  6. Oude pasjes zijn niet geldig en kunnen door het bestuur, commissieleden of kantinepersoneel uit het bord verwijderd worden.