Lesreglement

Lesreglement ETC – Tennis (2016.1)

ALGEMEEN

Dit lesreglement is onderdeel van Elings Training en Coaching, Aan de Noot 81, 6291 VW, te VAALS.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Björn Elings, telefoonnummer +31 (0)433 11 35 90 of per email info@elingstrainingencoaching.nl.

De tennislessen worden gegeven door gediplomeerde tennisleraren (CIOS of KNLTB).

Voor het leesgemak wordt verder in dit reglement de afkorting ETC gebruikt voor Elings Training en Coaching.

ETC LESREGLEMENT

 1. Onder een lesuur wordt verstaan, 10 minuten warmlopen/inspelen en 50 minuten tennisles. De leerlingen hebben de baan 60 minuten ter beschikking.
 2. ETC verzorgt de tennisballen en overig lesmateriaal.
 3. De leerling verschijnt in correcte tenniskleding, met racket en het juiste schoeisel op de training.
 4. De zomerserie duurt 16 weken en de winterserie duurt 12-­20 weken, afhankelijk van inschrijving tennislessen voor binnen/buiten.
 5. De zomerlessen worden op de buitenbanen gegeven, waarbij wegens weersomstandigheden en/of toernooien/competitie evt. uitgeweken kan worden naar de binnenbaan. De winterlessen worden op een binnenbaan/buitenbanen gegeven. Voor het volgen van tennislessen dient men lid te zijn van de vereniging.
 6. In vakanties en op feestdagen wordt in principe geen les gegeven, maar de trainer(s) behoud(en) het recht hiervan af te wijken.
 7. Na aanmelding en indeling van de leerling is hij/zij het volledige lesgeld verschuldigd. Het lesgeld zal via internetbankieren overgemaakt moeten worden, waarbij u de keuze heeft tussen in één keer of in 2 termijnen of u spreekt een betalingsregeling af met ETC. Bij niet tijdig betalen zullen er administratiekosten in rekening gebracht worden.
 8. ETC streeft naar een groepsgrootte van 4 personen. Bij meer of minder deelnemers worden de kosten verrekend op basis van het daadwerkelijk aantal personen. Jeugdleden betalen een vast lesbedrag welke niet afhankelijk is van het daadwerkelijk aantal deelnemers (minimaal 3 deelnemers maximaal 5 deelnemers).
 9. De leerling ontvangt uiterlijk in de week voorafgaande aan de eerste les telefonisch of per e­mail informatie over de lesdag en lestijd.
 10. Een leerling kan zonder toestemming van de trainer zijn/haar les niet overdragen aan derden.
 11. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Gemiste lessen kunnen indien mogelijk, bij tijdige afmelding, worden ingehaald. Wanneer inhalen niet mogelijk is kan er geen vergoeding geclaimd worden.
 12. Bij verhindering van de trainer zorgt ETC voor een vervanger of wordt de tennisles op een later tijdstip ingehaald.
 13. Lessen die uitvallen door weersomstandigheden worden zoveel mogelijk ingehaald, waarbij de eerste 2 lessen die niet ingehaald kunnen worden voor rekening van de leerling zijn en de daarop volgende 2 lessen voor rekening van de trainer. Indien een les is begonnen en er minimaal 30 minuten les is gegeven dan geldt de les als gegeven als deze door (weers)omstandigheden moet worden afgebroken.
 14. Het volgen van de lessen is voor eigen risico. ETC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of lichamelijke schade.
 15. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
 16. Over eventueel niet in dit reglement vastgelegde zaken zal door ETC worden beslist.