Lesreglement

Tennis Team Lausberg

ALGEMENE VOORWAARDEN (AV) 

  1. GELDIGHEID 

1.1 Alle transacties met het Tennis Team Lausberg zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen of aanvullingen zijn alleen geldig als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

  1. SLUITING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

2.1 De overeenkomst voor tennistraining met het Tennis Team Lausberg komt tot stand na schriftelijke of mondelinge inschrijving en schriftelijke of mondelinge bevestiging en wordt geacht tot stand te zijn gekomen door de kennisgeving van een specifieke datum voor de uitvoering van de training. De overeenkomst is geldig voor de respectievelijke geadverteerde opleidingsperiode en kan niet voortijdig worden beëindigd. In geval van tussentijdse beëindiging dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan. Een terugbetaling van reeds betaalde bijdragen vindt niet plaats.

2.2 De tennistrainer en de tennisschool zijn vrij om de trainingsaanmelding te accepteren.

2.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden de algemene voorwaarden aanvaard.

2.4 Tenniscamps worden bindend geboekt bij reservering 7 dagen voor aanvang.

2.5 De algemene voorwaarden, het baan- en halreglement van TC Bocholtz, zijn bindend voor alle deelnemers aan de training.

2.6 Bij TC Bocholtz is training alleen voor leden toegestaan. Uitgesloten hiervan zijn proeftrainingen, evenals aangewezen toernooien en tenniscamps die dienen om leden aan te trekken voor de TC Bocholtz. 

  1. TRAININGSORGANISATIE 

3.1 Ons tennistrainingsaanbod omvat individuele, groeps- en teamtrainingen. Om didactische redenen worden groepstrainingen uitgevoerd in groepen van 2 tot 5 spelers. Grotere groepen krijgen alleen les in bijzondere situaties, bijvoorbeeld minitraining, schoolklassen of iets dergelijks en na onderling overleg.

3.2 Het Tennis Team Lausberg kan de groepen indelen naar praktische noodzaak, met name speelsterkte, leeftijd en groepsindeling. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze klanten.

3.3 In het geval cursussen niet volgeboekt zijn, kunnen er schemawijzigingen optreden die een nieuwe afstemming vereisen. Als het geplande aantal deelnemers uitblijft, is de vergoeding voor het betreffende aantal deelnemers automatisch van toepassing.

3.4 Individuele lessen dienen 48 uur voor aanvang van de training te worden geannuleerd, anders zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Individuele lessen die tijdig worden geannuleerd, worden ingehaald. Indien de tijdige annulering van de lesafspraak achterwege blijft, vervalt onze prestatieverplichting. Om organisatorische redenen kunnen gemiste uren als onderdeel van de groepstraining niet door de cursist worden ingehaald. Het lesgeld, inclusief de pro rata halhuur die in het winterseizoen wordt gemaakt, blijft verschuldigd voor individuele en groepscursussen. Dit geldt ook als een cursist geheel of gedeeltelijk afwezig is voor het seizoen. Lessen geannuleerd door de tennisschool, zowel individuele als groepstrainingen worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, worden de kosten vergoed.

3.5 Als een speler niet in staat is om zijn individuele training bij te wonen, is het mogelijk om de tennisles over te dragen aan andere personen (vervangende spelers), maar alleen na overleg en toestemming van de coach. Deze optie is niet van toepassing op groepstrainingen. Als de speler geen vervanger vindt voor een individuele training, dan wordt de tennisles alsnog aan hem / haar in rekening gebracht.

3.6 Gemiste trainingsuren kunnen door de cursist niet opnieuw worden ingehaald.

3.7 We houden bij onze trainingsdata rekening met de algemene schoolvakanties. We kunnen geen rekening houden met leerlingen die afwijkende vakantieperiodes hebben.

3.8 Als de buitenbanen niet bespeelbaar zijn en onder regenachtige weersomstandigheden, kan de training plaatsvinden in de vorm van een alternatief programma (fitnesstraining of theorielessen).

  1. BEPALINGEN VOOR DE UITVOERING VAN TRAININGEN 

4.1 Een training duurt 60 minuten. Binnen deze tijd vindt ook het nodige baanonderhoud en de warming-up plaats.

4.2 De keuze van de coach is voorbehouden aan het Tennis Team Lausberg. Indien nodig kan dit ook tot een trainerswissel gedurende het seizoen leiden.

4.3 Trainingen mogen alleen afgenomen worden met passende tennisschoenen en sportkleding.

4.4 Mogelijke ziektes en gezondheidsbeperkingen moeten voor aanvang van de training aan de trainer worden gemeld.

4.5 Außer den Trainingsteilnehmern dürfen keine weiteren Personen den Trainingsplatz betreten bzw. sich dort aufhalten.

4.6 De instructies van de trainer moeten onvoorwaardelijk worden opgevolgd.

4.7 Wij behouden ons het recht voor om deelnemers aan de training uit te sluiten als zij, ondanks een waarschuwing, de instructies van de trainer niet opvolgen of de training verstoren. In een dergelijk geval moet de minderjarige op de trainingslocatie blijven totdat hij door de ouders/verzorgers wordt opgehaald. De uitgesloten persoon of zijn ouders en voogden hebben geen recht op terugbetaling van het (evenredige) opleidingsgeld.

  1. TOEZICHT OP KINDEREN 

5.1 Onze toezichtplicht voor minderjarige kinderen is beperkt tot de duur van de training. Voor en na de tennistraining wordt geen toezichtplicht geaccepteerd. Om deze reden moeten ouders of wettelijke voogden ervoor zorgen dat hun kinderen stipt naar ons worden gebracht voor de start van de training en om ze op tijd weer te ontvangen.

5.2 Informeer uw kinderen dat ze het trainingsveld niet mogen verlaten en de instructies van de trainer moeten volgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als een kind het trainingsveld verlaat. 

  1. INCASSO 

6.1 Alleen de actuele prijslijsten zijn geldig.

6.2 Het cursusgeld dient betaald te worden voor aanvang van de les of met facturatie. Een geboekte of gestarte en niet volledig voltooide of niet voltooide cursus kan niet worden terugbetaald.

6.3 Indien na schriftelijk verzoek geen betaling heeft plaatsgevonden, is het Tennis Team Lausberg gerechtigd de training onmiddellijk te staken en de cursus niet langer door te laten gaan.

6.4 Trainingscamps moeten contant worden betaald op de eerste trainingsdag.

  1. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 Deelname aan de training is op eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade in verband met de trainer is beperkt tot opzet en grove schuld. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen. De trainers zijn enkel aansprakelijk in het kader van de bestaande aansprakelijkheidsverzekering.

  1. GEGEVENSBESCHERMING 

8.1 Uw persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Na afloop van de opleiding zijn wij bevoegd om uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar te bewaren.

8.2 Het Tennis Team Lausberg en TC Bocholtz is gerechtigd het beeldmateriaal dat tijdens trainingen, trainingen of wedstrijden is gemaakt zonder overleg te publiceren voor interne doeleinden en in het kader van de website. Als dit niet gewenst is, stuur ons dan een kort bericht.

  1. PLAATS VAN UITVOERING EN JURISDICTIE 

9.1 Plaats van uitvoering en jurisdictie is Bocholtz en Aken.

PRIVACYBELEID

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina's persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails. 

 

ADRESGEGEVENS

Tennis Team Lausberg
Vaalser Straße 523D
52074 Aken

Duitsland

 

TRAININGSLOCATIE

TC Bocholtz
Aretsbosweg 11
6351 JN Bocholtz

Nederland

 

CONTACT

Tennis Team Lausberg
What´s App: +49 151-70694664
E-Mail: teamlausberg@ok.de