Kantinedienst

Regeling kantinedienst TC Bocholtz

Onze vereniging is voor een goed functioneren afhankelijk van leden die verschillende taken binnen die vereniging willen uitvoeren. De afgelopen jaren is echter gebleken dat het aantal leden die als vrijwilliger binnen onze vereniging actief willen zijn steeds kleiner wordt waardoor de overgebleven vrijwilligers steeds meer moeten doen en uiteindelijk ook afhaken.
Een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de vereniging is onze kantine. Het is dus van groot belang dat deze zoveel mogelijk geopend is gedurende het seizoen. Uiteraard ook uit sociaal opzicht is dit zeer belangrijk voor de vereniging. Met het huidige aantal vrijwilligers is het echter niet meer mogelijk alle dagen te bezetten en dreigt hiermee een van de financiële peilers van de vereniging langzaam af te brokkelen met alle gevolgen van dien.

Dit zijn de belangrijkste redenen waarvoor er gekozen is voor deze nieuwe opzet, waarbij we een beroep doen op het solidariteitsprincipe. Doelstelling is om de (standaard) bezetting gedurende 26 weken en 5 dagen per week (ma t/m vr) te borgen. Dit komt neer op in totaal 26 wk x 5 dg x 4 uur = 520 uren kantinedienst.
 
Welke leden draaien kantinedienst?
• Alle seniorleden
 
Welke leden zijn vrijgesteld?
• leden die de verplichting tot kantinedienst afkopen (45 Euro per seizoen).
 
Hoe werkt het?
• Het is de bedoeling dat er minimaal 13 teams gevormd worden van 5 leden (indeling op postcode, zodat men niet te ver van elkaar af woont).
• Elk team neemt twee keer een week kantinedienst (maandag t/m vrijdag) voor zijn rekening. Dat komt neer op 2 avonden (19.00 – 23.00) kantinedienst per lid.
• Indien het aantal leden dat hun kantinedienst wil vervullen groter is, kunnen bovenstaande punten nog iets wijzigen.
• Het is ook toegestaan om je als team aan te melden (geef dan de 5 namen door en wie als weekbaas zal optreden).
• In april wordt er voor alle leden een instructieavond gehouden.
• Tijdens deze avond wordt aan de hand van het ‘handboek kantinedienst’ een uitleg gegeven.
• Elk team heeft een weekbaas die zorgt voor het distribueren van de kantinesleutel en de beurs.
• De weekbaas zorgt waar nodig ook voor instructie van de overige teamleden aan de hand van het handboek kantine.
• De dagomzet wordt genoteerd in het barboek (naam, omzet, aantal verkochte consumptiekaarten, enz.).
• Eerder sluiten:
    o Bij mooi weer: indien om 20.30 uur geen leden aanwezig zijn om te tennissen, mag de kantine gesloten worden.
    o Bij slecht weer: als er in de hal getraind wordt, houden we de kantine open tot 21:30 uur. Iedereen die getraind heeft, kan dat toch nog iets drinken. De laatste groep heeft dan nog de kans om een drankje mee te nemen naar de training. Ook richting onze trainers is dit een stukje dienstverlening.
• Het verrichten van een avondje kantinedienst vertegenwoordigd niet alleen een bedrag van 45 euro, maar is voor de vereniging ook van groot belang voor het genereren van inkomsten.
• De kantine wordt nooit onbemand achtergelaten. Zelf ook tennissen tijdens je ‘dienst’ is niet toegestaan.
• Kan iemand geen kantinedienst draaien op de voor hem / haar geplande datum, dan mag/moet er binnen het team geruild worden.
• Op feestdagen is de kantine gesloten.

Toernooien en competitie
• Dinsdagmorgen (dames): de damesteams zorgen zelf voor invulling van de kantinedienst.
• Woensdagmiddag (jeugd): de jeugdcommissie zorgt i.s.m. met de ouders voor invulling van de kantinedienst.
• Zaterdagmorgen (jeugd): de jeugdcommissie zorgt i.s.m. met de ouders voor invulling van de kantinedienst.
• Zaterdagmiddag / Zondag: de competitieteams zorgen zelf voor de invulling van de kantinedienst.
• Indien er extra bemensing nodig is (bijvoorbeeld bij toernooien, wordt een beroep gedaan op de vrijwilligerslijst (zie onder).
 
Vergoeding?
• Voor iedereen die meedraait in de kantinedienstregeling wordt in oktober een ‘dank-je-wel’ avond gehouden.
• Deze avond wordt bekostigt door het uitsparen van de vrijwilligersvergoeding en de afkoop van de kantinedienst.
• De vrijwilligersvergoeding zoals de bestond voor de kantinedienst komt te vervallen.
• Een vergoeding geldt alleen voor vrijwilligers (vrijwilligerslijst) die naast deze regeling nog ‘extra’ diensten draaien. Deze vergoeding betreft een consumptiekaart van 10 punten per 4 uur kantinedienst.
 
Vrijwilligerslijst
• Leden die naast bovenstaande regeling nog extra kantinedienst willen doen, kunnen zich opgeven voor de zogenaamde ‘vrijwilligerslijst’.
• Op deze lijst komt de naam, telefoonnummer en de beschikbaarheid op te staan (bijvoorbeeld: Testpersoon, 06-12345678, ma-di-do).
• Indien een beroep wordt gedaan op een vrijwilliger, heeft deze recht op een consumptiekaart van 10 punten per 4 uur kantinedienst.
• Commissies kunnen een beroep doen op deze vrijwilligerslijst (denk aan toernooien en interne activiteiten zoals clubkampioenschappen / uitwisselingen).
• Aanvragen extra bezetting via kantinedienst@tc-bocholtz.nl