Organisatie

Onze vereniging wordt aangestuurd door een bestuur dat door de algemene ledenvergadering wordt gekozen.

Het bestuur werkt nauw samen met een aantal commissies. De voorzitter van elke commissie neemt ook zitting in het bestuur.

Hierdoor kunnen de commissies redelijk zelfstandig te werk gaan.

Er is altijd behoefte aan versterking van zowel bestuur als commissies.

Heb je interesse? Neem dan contact op met een van de bestuurs- of commissieleden!