Lidsoorten en contributie

Onze vereniging kent 5 verschillende lidsoorten:

  • Junior
  • Senior
  • Studentenlid
  • Slapend lid
  • Steunend lid

Daarnaast kennen we ook voor leden van andere tennisverenigingen een winterlidmaatschap.

Hieronder een overzicht van deze soorten lidmaatschap en contributie:

Soort Omschrijving Beperking Contributie
Junior Leeftijd per 31.12: t/m 17 jaar geen € 40,00
Senior Leeftijd per 31.12: 18 jaar of ouder geen € 120,00 (als men wel bardienst draait)
€ 165,00 (als men géén bardiensten draait)
Studentenlid Leeftijd per 31.12: 18 jaar of ouder geen 30% korting op het seniorenlidmaatschap; wordt achteraf verrekend na overlegging inschrijving onderwijsinstelling
Slapend lid Lid dat een jaar niet kan / wil tennissen, maar toch ingeschreven wil blijven bij de KNLTB. Hierdoor blijft men officieel lid van de KNLTB en loopt het aantal jaren dat men lid is ook gewoon door. Men mag niet spelen, maar men is wel stemgerechtigd op een ledenvergadering. € 25,00
Steunend lid Ex-lid, dat door prive-omstandigheden enige jaren niet tennist, maar op elk moment, zonder betaling van inschrijfgeld weer lid kan worden. volledig € 10,00 of meer

 
Gezinslidmaatschap: Vanaf het 3e lidmaatschap op één adres geldt dat de twee oudste leden het normale contributiebedrag betalen. Elk lid meer betaalt alleen nog maar de bondsbijdrage van € 17,00.
Inschrijfgeld: Op dit moment wordt er géén inschrijfgeld in rekening gebracht.
Winterlid: Voor leden van andere verenigingen die ook graag in de winterperiode (1 oktober t/m 31 maart) willen doorspelen. Een Junior betaalt € 20,00 en een Senior € 50,00
Speciaal voor nieuwe leden: We hebben in het eerste jaar een speciaal lidmaatschap. Hierdoor kan je met een gereduceerd tarief kennismaken met de sport en onze vereniging.
Kennismakingslidmaatschap senioren: € 75,00 (zonder tennislessen) Kennismakingslidmaatschap junioren: € 25,00 (zonder tennislessen) Dit kennismakingslidmaatschap voor nieuwe leden is eenmalig te gebruiken, men dient minimaal 5 jaar geen lid te zijn geweest van Tc Bocholtz.
 
Het lidmaatschap (met uitzondering van het winterlidmaatschap) wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Wijzigingen/opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven via het beeindigingsformulier.