Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 maart

Wij nodigen jullie uit om tijdens de algemene ledenvergadering met ons terug te blikken op 2022 en vooruit te kijken naar het vervolg van 2023. Vanaf 19.30u liggen de stukken klaar ter inzage. Om 20.00u begint de vergadering. De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Bestuurlijk jaarverslag
  • Financieel jaarverslag 2022
  • Begroting 2023
  • Nieuws uit de commissies
  • 50 Jaar TC Bocholtz
  • Bestuursverkiezing
  • Mededelingen
  • Rondvraag